Słynni alchemicy
M.Maier, Symbola Aurea..., (fragment) 1617
Cabala
Steffan Michelspacher, 1616

Cele jakie sobie stawiali dawni alchemicy:

  • Transmutacja metali i sporządzanie eliksiru długiego życia.
  • Ewolucja materii. Przemiany naturalne. 
  • Kamień filozoficzny lub Korona Mędrców. Jego przygotowanie, jego możliwości.
  • Pomoc sił wyższych. Odkrycie magnetyzmu osobistego. 
  • Zasada operacji alchemicznych: Solve et Coagula. 
  • Alchemia duchowa lub transcendentalna i na czym ona polega. 

 

Alchemicy byli przez długi czas uznawani za wariatów i niedawne klasyfikacje ciał prostych,
niemożliwe do stwierdzenia ex cathedra oraz nazwanie ich ciałami prostymi, były artykułami wiary
dla nauki oficjalnej. Wiec ten, kto wykraczał z terenu kadry oficjalnej, miał podwójną reputację
wariata i heretyka.

Fakty zresztą wskazywały marność tych twierdzeń.
Ciała uznawane za proste były przez alchemików rozkładane tak naukowo, jak to tylko było możliwe. Poddane oczyszczeniu, w trakcie powolnej przemiany, według pewnych przepisów, natrafiały  
na możliwość przyspieszenia tego procesu, który prowadził do przemiany czystej i prostej.

  

dr Antoni Czubryński 1941 r.