Michaelis Sendivogii
Chymische Schrifften..., 1718

Novum Lumen Chymicum – De Lapide Philosophorum (1604) – łacina

Dialogus Mercurii, Alchemistae et Naturae (1607) – łacina

Tractatus de Sulphure (1616) – łacina

Traittez de l`Harmonie (1618) – francuski

Traktat vom philosophischen Saltz (1656) – niemiecki

Lettre Philosophique (1659) – francuski

Cinquante-Cinq Lettres Philosophiques (1671) – francuski

Processus Super Centrum Universi (1682) – łacina i niemiecki

Statuts des Philosophes Inconnus (1691) – francuski

Operatie Elixiris Philosophici (1968) – łacina i polski

Liczba wydań

Język             liczba wydań

                                                                      Łacina                                           34
                                                                      Niemiecki                                    24
                                                                      Francuski                                     17
                                                                      Angielski                                         3
                                                                      Rosyjski                                           2
                                                                      Holenderski                                    1                    

Novum Lumen Chymicum - De Lapide Philosophorum  1604

Poniżej praca przetłumaczona z łaciny na język plski przez Józefa Jankowskiego (dr JOD) w 1921 r. 
Opublikowana w 4 tomach Wiedzy Filozoficznej, a następnie w jednym zeszycie.

Zawartość do pobrania:  Nowe światło chymiczne
 
Wiedza Filozoficzna 1  Wiedza Filozoficzna 2  Wiedza Filozoficzna 3  Wiedza Filozoficzna 4                      Nowe światło chymiczne

Novum lumen chymicum e naturae fonte et manuali experientia depromptum: cui accessit Tractatus de sulphure, Wenecja 1644

Do tego dzieła dołączono Dialogus...(Rozmowa Merkuriusza, Alchemika i Przyrody),
a także Tractatus de Sulphure (Traktat o siarce).

Prezentowany egzemplarz należał do członka słynnego węgierskiego rodu arystokratycznego
Miklosa Ferenca Esterhazego de Galantha (1775-1856) i jego żony Marii (1809-1861).

Na karcie przedtytułowej oraz w treści książki znajdują się liczne
notatki dotyczące innych prac alchemicznych.

Szczegóły na zdjęciach poniżej 

 

Novum Lumen Chymicum, 1644  Novum Lumen Chymicum, 1644  Novum Lumen Chymicum, 1644Novum Lumen Chymicum, 1644

Novum Lumen Chymicum, 1644  Dialogus..., 1644  Tractatus de Sulphure, 1644  Tractatus de Sulphure, 1644