Michał Sędziwój
dzieło nieznanego artysty, 1606
Sendivogius
Michael Maier, Symbola Aurea Mensae, 1617
Michał Sędziwój
W. Łuszczkiewicz, zbiory A.Grabowskiego, 1862

Życiorys Sędziwoja według Czesława Lechickiego

W roku 1932 Czesław Lechicki opublikował swoją wersję życiorysu Sędziwoja w książce "Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze".
więcej

Bakona Metoda Tłómaczenia Natury 1876 r.

Do zbioru opracowań o Michale Sędziwoju dołączył kolejny egzemplarz wydania z 1876 roku.
więcej

Novum Lumen Chymicum, Wenecja 1644

Do kolekcji dzieł Michała Sędziwoja dołączyła ostatnio książka wydana w Wenecji w roku 1644, zawierająca zbiór najważniejszych prac słynnego alchemika. Proweniencja jest równie ciekawa jak jej zawartość...
więcej