Universum
Camille Flammarion, 1888 (mirror)
współpraca
Adres
Cosmopolis

Alchemik według ArcimboldoKontakt - Współpraca

 

  • Jeśli interesujesz się postacią Michała Sędziwoja
    i potrzebujesz dostępu do materiałów źródłowych.

  • Masz nowe informacje, opracowania, książki, 
    grafiki lub inną dokumentację o Sędziwoju.

  • Poszukujesz książek z tej dziedziny, chcesz zweryfikować swoje zbiory, wycenić je lub sprzedać.  
  • Masz stary sprzęt laboratoryjny, wyposażenie pracowni, stroje, elementy dekoracyjne.
     

Pisz na adres:  info@sendivogius.pl