Michał Sędziwój
dzieło nieznanego artysty, 1606
Sendivogius
Michael Maier, Symbola Aurea Mensae, 1617
Michał Sędziwój
W. Łuszczkiewicz, zbiory A.Grabowskiego, 1862

Wszystkim Sztuki Chymicznej Poszukiwaczom,
To Znaczy, Naturalnym Synom Hermesa,
Autor Zdrowia I Błogosławieństwa Od Boga Życzy.

 

Gdym ważył ze sobą, czytelniku rzetelny, iż wiele książek cudzołożnych i fałszywych (jak zowią) przepisów Alchymistów, szalbierzy oszustwem i chciwością sporządzonych, w których ani iskierka nawet prawdy nie prześwieca, śród naturalnych i tajemnych sztuk badaczów obiega; przez które i bardzo wielu zostało już oszukanych, i jeszcze się oszukuje; sądziłem, iż nic użyteczniejszego nad to nie uczynię, jak gdy Talentem, od Ojca światła mi powierzonym, z synami i dziedzicami sztuki wspólnie się podzielę...


Prostota jest Prawdy pieczęcią
(Simplicitas sigillum Veritatis)

Michał Sędziwój
"Nowe Światło Chymiczne" 
1604