Opracowania
Michał Sędziwój

Zamieszczone poniżej książki i materiały źródłowe, to jedynie wybór najważniejszych opracowań poświęconych Michałowi Sędziwojowi.


Wszystkich zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt: info@sendivogius.pl  

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 
Rok LVII, nr 1

Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, ISSN 0023-589X

W opracowaniu tym znajduje się bardzo istotny artykuł dr Rafała T. 
Prinke

Artykuł: Michał Sędziwój - początki kariery
"Michał Sędziwój - początki kariery"

Autor - jeden z najlepszych na świecie badaczy życia i działalności Michała Sędziwoja - wprowadza nowe i bardzo interesujące informacje, poparte wieloletnimi badaniami prowadzonymi w kraju i za granicą.
Należy zwrócić uwagę na wyśmienitą ilustrację genealogiczną oraz wartościowe przypisy. Aż prosi się o wydanie książkowe zebranych dotychczas przez dr Prinke materiałów,
które doskonale uzupełniłyby naszą wiedzę o Michale Sędziwoju. 
 

Zbigniew Szydło
"Woda, która nie moczy rąk. Alchemia Michała Sędziwoja"

 Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1997, stron 300, ISBN 83-204-2117-9
 
Polskie wydanie pracy dr Zbigniewa Szydło, to pełne i usystematyzowane opracowanie dorobku słynnego alchemika. Dr Szydło jest wybitnym badaczem i zarazem praktykiem - alchemikiem.

Woda, która nie moczy rąk..., spis treści 1  Woda, która nie moczy rąk..., spis treści 2  Woda, która nie moczy rąk..., Słowo wstępne 1  Woda, która nie moczy rąk..., Słowo wstępne 2  Woda, która nie moczy rąk...
 

Zbigniew Szydło
"Water which does not wet hands.
The Alchemy of Michael Sendivogius"

Published by the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, with assistance from Central Europe Trust. Warszawa 1994, pages 300, ISBN: 83-86062-45-2
Pierwsze angielskie wydanie bardzo wartościowej pracy dr Zbigniewa Szydło, polski przekład powyżej.

Water which..., contents  Water which..., List of tables and figures  Water which..., Preface 1  Water which..., Preface 2  Water which..., Preface 3

Włodzimierz Hubicki
"Z dziejów chemii i alchemii" 

 Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1991, stron 403, ISBN 83-204-1392-3
Niezwykle ważna i unikatowa (nakład zaledwie 400 egzemplarzy) pozycja, wydana po śmierci Profesora.  Zawiera zbiór opracowań dotyczących historii chemii i alchemii. Profesor Hubicki był wybitnym autorytetem naukowym i niestrudzonym badaczem życia Michała Sędziwoja. 

Z dziejów chemii..., spis treści 1  Z dziejów chemii..., spis treści 2  Z dziejów chemii..., Przedmowa  Z dziejów chemii i alchemii
 

Michał Sędziwój
"Traktak o kamieniu filozoficznym" 

Z łaciny przełożył oraz wstępem i komentarzami opatrzył Roman Bugaj.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, stron 428, nakład 2750+250 egz.
Jest to tłumaczenie z kopii Hieronima Pinocciego (1613-1676), nieodnalezionego traktatu Sędziwoja.
Tłumaczenie to poprzedzone zostało bardzo wnikliwym wstępem i komentarzami dr Romana Bugaja.

Traktat o kamieniu filozoficznym, Spis rzeczy  Traktat o kamieniu filozoficznym

Roman Bugaj
"Michał Sędziwój (1566-1636) życie i pisma" 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1968, srton 329, nakład 450+120 egz.
Podsumowanie wieloletnich badań dr Bugaja nad życiem i pracami Michała Sędziwoja.  
Lektura obowiązkowa dla zainteresowanych.

Michał Sędziwój życie i pisma..., Spis treści  Michał Sędziwój życie i pisma - Spis ilustracji  Michał Sędziwój życie i pisma - Przedmowa 

Roman Bugaj
"W poszukiwaniu kamienia filozoficznego.
O Michale Sędziwoju najsłynniejszym alchemiku polskim". 

 Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1957, stron 331, nakład 2000+253 egz.
Kompendium wiedzy o Michale Sędziwoju, zgromadzone i opracowane przez Romana Bugaja na podstawie jego wieloletnich badań i odkryć naukowych. 

W poszukiwaniu kamienia filozoficznego - Spis treści  W poszukiwaniu kamienia filozoficznego - Wstęp  W poszukiwaniu kamienia filozoficznego - Wstęp 2  W poszukiwaniu kamienia filozoficznego - Wstęp 3