Michał Sędziwój
portret wykonał I.C.de Reinsperger, 1763

Prezentacje multimedialne

Przygotowana została unikalna oferta prezentacji multimedialnych, obejmująca najważniejsze zagadnienia związane z alchemią, hermetyzmem i naukami tajemnymi od samych początków do czasów nam współczesnych. Szczególny nacisk został położony na przedstawienie wątków polskich.

Tak jak to mieli w zwyczaju adepci i prawdziwi alchemicy działamy na zmysły i emocje.  Przy użyciu XXI wiecznych metod i technologii przenosimy się w czasie i doświadczamy wraz z publicznością wrażeń
i emocji, które pozostaną na długo w ich pamięci.

W zależności od miejsca prezentacji i warunków technicznych, realizowane są one przy użyciu wielu efektów świetlnych, dźwiękowych, małej pirotechniki i ciekawych doświadczeń prowadzonych wspólnie
ze słuchaczmi.

Prezentacje są modułowe, trwają po około 45 minut i można je modyfikować i łączyć w większe pokazy,
w zależności od rodzaju grupy i ilości uczestników. 
Przygotowane są też atrakcyjne pamiątki i gadżety związane z prezentowaną tematyką. 

Aby zamówić prezentację i uzgodnić szczegóły, prosimy o kontakt na: info@sendivogius.pl 

O  Michale Sędziwoju najsłynniejszym alchemiku polskim

Jego barwne życie przypomina nam współczesnym przygody słynnego Agenta Jej Królewskiej Mości.  

Kim był Michał Sędzimir - Sędziwój?
Skąd się wywodził i jak do tego doszedł, że otwierały się przed nim drzwi możnych tamtego świata?
Co go łączyło z angielskimi okultystami, niemieckimi różokrzyżowcami i żydowskimi kabalistami?
Czy zrobił złoto dla cesarza Rudolfa II i czy eksperymentował wspólnie z królem Zygmuntem III, wynikiem czego było spalenie części Wawelu?  
Jak w tamtych czasach wyglądały poszukiwania kamienia filozofów i tynktury niezbędnej do produkcji złota? Jak się do tego przyczynił marszałek Mikołaj Wolski, bezimiennie pochowany w ufundowanym przez siebie klasztorze kamedułów na krakowskich Bielanach?

Czy Sędziwój odkrył tlen i dlaczego jest bardziej znany i poważany na świecie niż w Polsce?

Aby zamówić prezentację i uzgodnić szczegóły, prosimy o kontkat na: info@sengivogius.pl 

Alchemia - czy można ją zrozumieć?

Wielokrotnie słyszeliśmy o alchemii, alchemikach, całej tej zagmatwanej symbolice i tajemnych zwyczajach. 
Alchemia kojarzy się głównie z zamianą ołowiu w złoto i piciem mikstur gwarantujących nieśmiertelność. 
Przypisywana jest naiwnym poszukiwaczom szczęścia i szybkiego bogactwa.
Często publicznie z niej szydzono, aby potajemnie próbować swoich sił, prowadząc długotrwałe eksperymenty z dość opłakanym skutkiem.

Dzielą ją na wiele kategorii, począwszy od przemian chemicznych, a skończywszy na duchowych.

A jak jest rzeczywiście i co ta alchemia może zaproponować współczesnemu człowiekowi?

Jeśli chcesz się dowiedzieć i zorganizować inspirujący pokaz, skontaktuj się na: info@sendivogius.pl