Michaelis Sendivogii
Chymische Schrifften..., 1718

Pseudonimy Sędziwoja

 

Michałowi Sędziwojowi bardzo zależało na anonimowości.

Dlaczego? Lepiej niech sam to wytłumaczy:

„Wydaje mi się to dobrym, by z pewnych powodów ukryć moje imię, ponieważ nie poszukuję nagrody dla siebie, lecz zamierzam wspierać miłośników prawdy”.

                                                                                                                                                                                    M.Sendivogius,
                                                                                                             Przedmowa do Traktatu o kamieniu filozoficznym,
                                                                                                                                                        wydanie londyńskie z 1650 r.

Postawą taką autor wywołał sporo nieporozumień wśród czytelników i totalne zamieszanie wśród badaczy,
które zresztą trwa do dzisiaj. Nadal spotykamy się z opiniami przypisującymi jego autorstwo poszczególnym dziełom lub też odwrotnie. Wszystko wskazuje na to, że Sędziwój osiągnął zamierzony cel.

Podpisując prace Sędziwój używał różnych pseudonimów, często anagramów swego nazwiska. Są to:

Divi Leschi Genus Amo   – co oznacza Ja kocham boski ród Lechitów
Angelus Doce Michi Ius  – Aniele naucz mnie sprawiedliwości
Cosmopolite                            – czyli Człowiek Świata
Ioachimus d`Estinguel   – anagram nazwiska Sędziwoja odkryty niedawno przez Rafała T. Prinke
Jacques de Nuysement    francuski baron i poborca podatkowy, znany też jako Clovis Hesteau
                                                              lub jako Monte Cubiti.

W roku 1656 ukazało się też pierwsze niemieckie wydanie Traktatu o soli, którego autorem podawany jest Johann Harprecht, lecz może istnieć prawdopodobieństwo autorstwa Sędziwoja. Kłopoty z tym związane biorą się z faktu bardzo podobnie brzmiących tytułów, oraz nadawaniu różnych tytułów tym samym dziełom.

Zestawienie pseudonimów

Prace Sędziwoja w kolejności roku pierwszego wydania

Rok

Polski tytuł pracy 

Inne  tytuły 

Autor

1604

Traktat o kamieniu filozofów 

Traktat o rtęci
lub
O przyrodzie w ogólności
lub
Nowe światło chemiczne

Divi Leschi Genus Amo
lub
Cosmopolite

lub
Sendivogius 

1607 

Rozmowa Merkuriusza, Alchemika  i Przyrody

Traktat o rtęci
lub
O przyrodzie w ogólności
lub
Nowe światło chemiczne 

Cosmopolite
lub
Sendivogius  

1616 

Traktat o siarce 

 

Cosmopolite
lub
Sendivogius   

 1618

Harmonia 

Traktat o prawdziwej soli filozofów

Jacques Nuysement
(Clovis Hesteau)
Monte Cubiti
lub
Sendivogius

 1656

Traktat o soli 

Światło o soli filozofów 

Cosmopolite
lub
Harprecht/Hautnorthon
lub
Sendivogius 

 1659

List filozoficzny 

 

Cosmopolite 

1671 

 Pięćdziesiąt pięć listów filozoficznych

 

Cosmopolite 

 1682

Traktat o soli centralnej 

 

Sendivogius 

 1691

 Statuty nieznanych filozofów

 

Cosmopolite  

1968 

Preparowanie eliksiru filozoficznego 

 

Sędziwój