Tablica Szmaragdowa
Tabula Smaragdina, 1891

Tablica Szmaragdowa

Jak świadczy fama alchemiczna, Tablica Szmaragdowa (Tabula Smaragdina) pochodzi od mitycznego Hermesa Trismegistosa.  O ile starożytność pochodzenia owego dokumentu została w nowszych czasach
w zupełności zachwiana, należy raczej zwrócić uwagę na jej samą treść oraz na przenośnie,
jakie bez wątpienia zawiera.

Do Tablicy Szmaragdowej roszczą sobie pewne prawa nie tylko alchemicy i hermetyzm alchemiczny,
lecz także astrologowie i magowie. Oczywiście twierdzenia te nie pozbawione są pewnej racji
i słuszności, gdyż istotnie Tabula Smaragdina stanowi podstawę dla trzech głównych filarów umiejętności  średniowiecznych:

1-      Magii

2-      Alchemii

3-      Astrologii

Wedle innej wersji Tablicą Hermesa był stół szmaragdowy, przechowywany w wielkiej piramidzie,
na którym zatajony w hieroglifach mieścił się zupełny wykład wiedzy tajemnej.

Tablica Szmaragdowa -Tekst

Prawdziwie, bez fałszu, niewątpliwie i najprawdziwsze.

To co w dole jest jako to, co jest w górze, a to co w górze podobne do tego co jest w dole,
dla utrwalenia rozwoju cudów jedynej rzeczy.  

I podobnie jak wszystkie rzeczy powstały z jedynego porządku, za pośrednictwem też jednego,
tak i wszystkie rzeczy powstały z tej jednej określonej istoty metodą przystosowania.

Ojcem jego jest słońce, matką księżyc.

Wiatr wynosił go w trzewiach swoich.

Ziemia jego karmicielką.

W nim źródło wszelkiego całokształtu w całym wszechświecie.

Jego siła jest zupełna, jeżeli nie zwrócona do ziemi.

Ty oddzielisz ziemię od ognia, subtelne od grubego, zwolna, z wielkim talentem.

On wychodzi z ziemi do nieba i znów wraca się do ziemi i nabiera siły wyższych i niższych.

Tak osiągniesz chwałę całego świata i oddali się od ciebie wszelka ciemnota.

W tem zawiera się potężna moc wszelkiej mocy,
bo ona pokona wszystko subtelne i przeniknie wszystko grube.

Tak świat został stworzony.

Stąd wynikają cudowne zastosowania, których mechanizm w tym samym jest zawarty.

Oto dlaczego nazywany jestem Hermes Trismegistos,
władający trzema częściami wszechświatowej filozofii.

To co rzekłem o Słonecznym Działaniu jest spełnione.

     

                                                                                                                                    tłumaczenie dr Roman Bugaj,
na podstawie opracowania Juliusa Ruska, 1926

Czy rzeczywiście mogła istnieć tak duża bryła szmaragdu, aby wyryć na niej treść Tablicy?

Teofrast (372-287 r. p.n.e.) w swoim dziele o kamieniach wspomina, że jeden z władców babilońskich posłał faraonowi Egiptu w darze ogromny szmaragd o długości 4 i szerokości 3 cubitus (1 cubitus = 33 cm). Według innego autora w labiryncie egipskim przechowywany był szmaragd o długości 9 cubitus.
Uczony arabski Ibn Alfagih (ok. 900 r.) wymienia Egipt jako ojczyznę szmaragdów. 
W zachowanym papirusie egipskim jest wzmianka, że XVI w. p.n.e. czynne były kopalnie szmaragdów
w Górnym Egipcie na wschód od Asuanu, niedaleko brzegu Morza Czerwonego, znane pod nazwą kopalń Kleopatry.